گیت فروشگاهی اسپینر طرح پارتاک تک آنتن


Description

Height : 150cm
Width : 40cm
Body thickness : 3/2cm


منظور از گیت فروشگاهی تک آنتن این است که بورد الکترونیکی فرستنده و گیرنده امواج در یک آنتن تعبیه شده است . در گیت  فروشگاهی تک آنتن (MONO) گیرندگی یا میزان آشکار سازی  از دو طرف آنتن یکسان می باشد به طوری که گیت فروشگاهی تک آنتن از هر طرف توانایی آشکار سازی تا 150 سانتی متر با  تگ سخت و 100 سانتی متر با لیبل امنیتی را دارد ، بنابر این گیت فروشگاهی تک آنتن با تکنولوژی AM اگر در وسط درب فروشگاه نصب شود قادر به پوشش دهی درب هایی تا 300 سانتی متر با کاربری تگ های سخت  و پوشش دهی درب هایی با عرض 200 سانتی متر با لیبل امنیتی می باشد . در صورتی که عرض درب کمتر از 120 سانتی متر باشد آنتن گیت فروشگاهی را در یک طرف درب فروشگاه نصب می کنند که در این حالت توصیه می شود در قسمت  پشت آنتن دزدگیر فروشگاهی تگ وجود نداشته باشد . توجه داشته باشید اگر شما در فروشگاهی که مستقر هستید مستاجر می باشید  اکیدا توصیه می کنیم از این مدل از محصول استفاده نکنید . زیرا با تغییر فروشگاه و بزرگتر شدن عرض درب خروجی فروشگاه جدید این محصول عملا بدون استفاده می شود و باید محصول دو آنتن تهیه کنید . این محصول دارای 36 ماه گارانتی تعویض می باشد .مصرف انرژی این محصول 100W می باشد و دارای تنوع رنگ سفید و مشکی می باشد .

گیت فروشگاهی اسپینر طرح پارتاک دو آنتن


Description

Height : 150cm
Width : 40cm
Body thickness : 3/2cm


منظور از گیت فروشگاهی دو آنتن این است که بورد الکترونیکی فرستنده در یک آنتن و بورد الکترونیکی گیرنده امواج در یک آنتن تعبیه شده است . گیت فروشگاهی دو  آنتن (DUAL)  با تکنولوژی AM دارای دو ورژن می باشد که در ورژن 1 گیرندگی یا میزان آشکار سازی  در میان دو آنتن 140 سانتی متر با تگ سخت  و 110 سانتی متر با لیبیل امنیتی را دارد ، همچنین بیرون از معبر عبوری بین آنتن ها در پشت هر آنتن با تگ سختبه میزان 30 سانتی متر و با لیبیل امنیتی 15 سانتی متر  آشکار سازی میکند .بنابراین گیت فروشگاهی دو آنتن ورژن 1 با کاربری تگ سخت برای خروجی تا عرض 200 سانتی متر و با کاربری لیبیل امنیتی  تاعرض 140 سانتی متر با احتساب پشت آنتن توانایی آشکار سازی دارد . اما در گیت فروشگاهی ورژن 2 گیرندگی یا میزان آشکار سازی  در میان دو آنتن   170 سانتی متر با تگ سخت و 130 سانتی متر با   لیبیل امنیتی را دارد ، همچنین بیرون از معبر عبوری بین آنتن ها در پشت هر آنتن با  تگ سختبه میزان 30 سانتی متر و با   لیبیل امنیتی 15 سانتی متر  آشکار سازی میکند بنابراین گیت فروشگاهی دو آنتن ورژن 2 با کاربری تگ سخت برای خروجی تا عرض 230 سانتی متر و با کاربری  لیبیل امنیتی تاعرض 160 سانتی متر با احتساب پشت آنتن توانایی آشکار سازی دارد .