صندوق مکانیزه فروش یا پوز فروشگاهی
صندوق مکانیزه فروش یا پوز فروشگاهی شامل کامپیوتر،مانیتور،فیش پرینتر ،بارکد خوان و نرم افزار حسابداری است که به صورت جامع در اختیار فروشنده قرار می گیرد .