خنثی کننده لیبل RF
خنثی کننده لیبل RF گیت ضد سرقت فروشگاهی

 

 

 

خنثی کننده لیبل RF و AM
دستگاه خنثی کننده ی لیبل در فروشگاه هایی استفاده می شود که از لیبل های امنیتی استفاده می شود.

مگنت جدا کننده
مگنت یا جدا کننده تگ برای جداسازی طیف وسیعی از تگ های فروشگاهی در بازار کاربرد دارد و بیش از 12000 GS قدرت آهنربایی دارد.