دستگاه نوبت دهی مخصوص بانکها
طراحی شده جهت استفاده در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

امکان کنترل توسط رایانه و نرم افزار  و یادستگاه کنترل مرکزی

امکان ارائه به صورت کابلی یا بی سیم

 

 

دستگاه نوبت دهی مخصوص رستوران ها
طراحی شده جهت استفاده در رستورانها و مراکز ارائه خدمات تک باجه ای

امکان ارائه نوبت همزمان یا استفاده از نوبت های از پیش تولید شده

امکان فراخوانی نوبت ها به ترتیب

بدون نیاز به کامپیوتر