یــک رســتـوران جـهــت فـــروش مکانیزه نیــاز به محصولات معرفی شده دارد:
این محصولات شامل نرم افزار حسابداری ، فیش پرینتر ، کشو پول ، دستگاه نوبت دهی و دستگاه حضوروغیاب اثر انگشت و تشخیص چهره می باشد.

لطفا جهت آشنایی با مدل و برند های مختلف هرمحصول روی آن کلیک فرمایید.